Kleine Houtstraat 45 (023) 531 45 68
Afzettingsgesteenten

 

bestaan uit materiaal dat vrij gekomen is door erosie en denudatie (ontbloting) van een landschap. Bergen worden vlaktes en uiteindelijk verweert alles tot een peneplain of schiervlakte. Het "puin" wordt afgevoerd door water, wind en gletsjers en ergens anders weer neergelegd: afzettingen. Door bovenliggend materiaal wordt de onderste laag in elkaar gedrukt tot een hard gesteente: afzettingsgesteente. Zo verandert zand in zandsteen en kalk in kalksteen. Tenslotte kennen we afzettingen van andere oorsprong. Denk aan zout en gips in een afgesloten zeebekken. Kalk in hete bronnen. 

Maar afzettingsgesteenten gaan we toch niet kopen en in onze verzameling leggen? Een stuk kalk in de kast of een brok zandsteen in de vitirine? Daarom beperken we ons tot bijzondere afzettingen...

 

 

 

Ketelsteen kennen we nu - onze fluitketel rammelde altijd als hij leeg was... De geysers op IJsland bevatten ook mineralen. Geen kalk natuurlijk maar siliciumhoudende mineralen. Zij slaan neer langs de randen van de geyser. Zo'n mineraal noemen we geyseriet.


Geyseriet  "Grote Geyser"  IJsland      €  15,=

 

 

 

De kranten staan er af en toe vol mee. Veel mensen protesteren tegen de winning ervan. Olie of gas uit schaliegesteenten diep in de aardkorst. Op diverse plaatsen in Europa liggen olieschalies bijna aan de oppervlakte zoals in Estland. Het zit vol met fossielen van zeediertjes en deze leveren de olie of gas.

 

Olieschalie  Noord-Estland   Prijs   €  5,= tot €  75,=

 

 

 

 

Het was heet in die tijd. Kleine meertjes met allerlei kalkslib op de bodem droogden uit en het ijzer in het water sloeg neer. Door golfslag rolden veel bodemdeeltjes heen en weer en daarom bevat dit gesteente veel kalkkorreltjes (oölieten). In het grensgebied van België en Luxemburg leverden deze kalkijzerafzettingen eeuwenlang veel ijzer. In dit "Minettegebied" woonden en werkten veel arbeiders uit diverse landen.


Minette  (oölitisch ijzererts met een belemnietfossiel)  

                                                  Aumetz nabij Longwy  Frankrijk   €   25,=