Kleine Houtstraat 45 (023) 531 45 68
Museumstukken

noemen wij grote stukken mineraal van een bijzondere schoonheid en vindplaats. Vaak zijn zij afkomstig van mijnen en groeves die al lange tijd gesloten zijn. Zij gaan van hand tot hand, want hun schoonheid blijft altijd bestaan, zolang we er zuinig mee omgaan. Ook zijn er stukken bij van mineralen die nu nauwelijks nog te krijgen zijn, omdat de situatie in het land van herkomst ongunstig is.

2020

 

 

Een bijzondere heldere rookkwarts uit het Gotthardgebied in Zwitserland. Het is

een spleetopvulling; aan de onderkant zitten ook fraaie kristallen. 

Afgmetingen ongeveer 20 cm breed en 10 cm hoog. Gewicht enkele kilo's.

Prijs: € 195,=

 

 

 

Een klassiek stuk van de destijds bekende Groeve Dreislar in het Sauerland. Na enkele jaren ondergronds te hebben gewerkt, is de groeve enkele jaren geleden gesloten. We kunnen nog wel een bezoek brengen aan het mijnmuseum.

 

Bariet met Chalcopyriet  (12x10 cm) van Dreislar,  

Sauerland BRD    Prijs   €   150,=


 

 

Een bijzonder stuk antimoniet met lange, radiaalstralige kristallen. Erboven op kleine kristalletjes van bariet. De mijn van herkomst is al jaren geleden gesloten, maar het dorpje Baia Sprie of nu Felsöbanya is bij echte veramelaars nog steeds bekend.


 

                                       Antimoniet met kwarts (7x5 cm) uit Baia Sprie  

                                                                                                      Roemenië    Prijs   €  150,=

 

 

 

 

Mooie, zuivere rode sfaleriet of "honingblende" op kwarts (9x8 cm) uit Peru. Het mijngebied van Cerro del Pasco levert nog steeds veel zwarte sfaleriet  - zinkerts - , maar deze rode is toch wel zonde om in de hoogovens te gooien...

 

 

Honingblende (rode sfaleriet)  Cerro del Pasco  

Peru    Prijs   €    150,=