Kleine Houtstraat 45 (023) 531 45 68
Aardig

Hoe kan een syllabus van een eenvoudige stenen- en mineralencursus uitgroeien tot een boek? Dan wordt het eerst een geïllustreerde syllabus met als hoofdthema: hoe zit de aarde in elkaar. Zij bestaat uit een kern, een mantel en een korst, maar wat voor stenen en mineralen zitten erin? De samenstelling van de kern vinden we in de samenstelling van ijzermeteorieten met de bekende Figuren van Widmannstätten. De mantel levert materiaal aan oceanische vulkanen. Zij zeggen: onze mantel bestaat uit peridotiet met vooral het mineraal olivijn. De aardkorst kent een oceanische korst met gabbro en basalt en een continentale korst met overwegend graniet.

 

Zo ontstond het boekwerkje "Aardig I". 

 

Aardig I

geheel in kleur

geniet, formaat A4

met gesteentebeschrijvingen

met mineraalbeschrijvingen

met vindplaatsen

56 blz, 2002

Prijs    € 7,50

 

 

 

 

 

Aardig I werd goed ontvangen en liep als een trein. Toch kwamen de kopers met nieuwe vragen als: Hoe is het allemaal begonnen en waarmee? Waar vinden we het allereerste materiaal? Dat leidde tot vakanties naar verre landen als Canada, Zuid-Afrika en Australië. Dat mondde uit in Aardig II, met de oudste gesteenten en mineralen (en fossielen). De oudste delen van de continenten en de geologische ontwikkeling van de aarde. Alles staat in goede volgorde, van de Big Bang tot en met Homo sapiens 2.0 of beter gezegd Homo digitaliensis... 

 

Het resultaat:  "Aardig II"

 

 

 

Aardig II    

geheel in kleur

ingenaaid, formaat A4

met gesteentebeschrijvingen

met mineraal beschrijvingen

met fossielbeschrijvingen

met vindplaatsen

met A3-poster

96 blz, 2012

Prijs  €  17,50

 

 

 

Dit al wat dikkere en duurdere werkje loopt ook goed en dat de poster die erbij hoort ook los te verkrijgen is, wordt ook gewaardeerd (Prijs € 4,95).  

Toch rezen er weer nieuwe vragen als; heel mooi, maar het is allemaal zo ver weg. Daar komen wij niet zo gauw. Hoe is het eigenlijk bij ons begonnen? Bij ons in Europa?

 

Het resultaat: een nieuwe boek: "Puzzelen met Europa"  (zie pagina)