Kleine Houtstraat 45 (023) 531 45 68
Puzzelen met Europa

Om ons nieuwe werk "Aardig III" te noemen, blijft eigenlijk te bescheiden. Wanneer we het ontstaan van het Oudste Europa willen uitpuzzelen, zijn er meer bladzijden nodig. Dan ontstaat er ongewild een flink boek. Daar zijn we mee bezig.

Een boek is misschien ook interessant voor een algemeen publiek, van daar dat we beginnen met een inleiding tot de geologie. Dat zou op zich al een boek opleveren, vandaar dat we ons beperken tot de geologische gebeurtenissen die leidden tot een minicontinent zols de oude kern van Europa. Dat is zonder meer een heel gepuzzel. Bovendien zijn we in al die gebieden ook nog geweest. Er moeten tenslotte illustraties bijgevoegd worden. Dat is ondoenlijk, zodat we ook nog een oproep doen aan iedereen die er ook geweest is. Foto's die wij graag willen gebruiken noemen we aan het eind van dit stuk. 

 

Het oudste deel van Europa was compleet ongeveer 750 miljoen jaar ( 750 Ma) geleden. Het werd Baltica genoemd en bestond uit Scandinavië, Rusland en Oekraïne. In die tijd was het al behoorlijk versleten (pardon: geërodeerd) en werd ingevangen in het een na laatste,even oude supercontinent Rodinia. We hebben een kaartje gemaakt van dit minicontinentje. 

 

 

 

Een kaartje van Baltica, het oudste deel van ons Europa.


Verkrijgbaar in onze winkel als A3-formaat voor € 5,= 

 

 

 

 

 

Wij houden ons aanbevolen voor toezenden van digitale foto's van de volgende onderwerpen:


* Geologische landschappen uit Rusland


* Rosendal Pegmatiet van Kemiö Eiland (Finland)

 

* Geologisch landschap van Oekraïne