Kleine Houtstraat 45 (023) 531 45 68
In Gesteente

zittende fossielen vinden velen van ons mooier en interessanter dan losse fossielen. Aan het omringende gesteente kun je de levensomgeving van de gefossiliseerde dieren of planten afleiden. Als de vindplaats bekend is, kunnen er ook geologische bijzonderheden over het materiaal nagetrokken worden, zoals het landschap van toen en de ouderdom van het fossiel. We kunnen het fossiel uit het gesteente peuteren. Wat dan overblijft is een fossiel òp het gesteente. Vaak zien we alleen de afdruk van het fossiel in het gesteente - we spreken dan van het negatief van een fossiel.

 

 

 

Afdruk van een willekeurige trilobiet in het gesteente  - een zogenaamd negatief van een fossiel. Vaak zeggen we dan: een ander zal het fossiel zelf wel hebben in zijn verzameling. Dit geldt niet alleen voor trilobieten, maar voor veel andere fossielen. Zo kennen we bladafdrukken, schelpafdrukken en zelfs dinosaurusvoetsporen.

 

 

Trilobiet (een negatieve afdruk)  Marokko    Prijs  vanaf   €   12,50

 

 

 

 

 

 

 Ammoniet in gesteente met erom heen afdrukken van soortgenoten - negatieve fossielen. Ze stammen uit diverse tijdperken en variëren in grootte.


Ammoniet in kalksteen Frankrijk  Prijs  €  19,50